LAS - ODPRAVLJANJE NESKLADIJ PRI ISKANIH POKLICIH NA TRGU DELA

Projekt je namenjen promociji tistih poklicev, za katere se mlajši vse manj odločajo, medtem ko na drugi strani pri delodajalcih nastaja močno pomanjkanje po tovrstnih kadrih. Ta strukturna neskladja skušamo skupaj s partnerji kolikor se le da zmanjšati in ta projekt je ena od rešitev, ki na dolgi rok obeta manjše neskladje ravno skozi različne oblike ozaveščanja mladih in brezposelnih.

Veselimo se sodelovanja z vami.
»Skupaj močnejši.«

Projekt LAS – ODPRAVLJANJE NESKLADIJ PRI ISKANIH POKLICIH NA TRGU DELA sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

V projekt smo se vključili z naslednjimi partnerji:

  • Regijska razvojna agencija Severne Primorske (RRA SP)
  • Severno primorska gospodarska zbornica Nova Gorica (GZS SPGZ)
  • Zavod RS za zaposlovanje, OE Nova Gorica
  • Kadrovsko društvo Severne Primorske
  • Video Pro d.o.o.

 

Ugotovitve s pomočjo raziskave o potrebah po kadrih

90% poslovnih subjektov ima težave pri pridobivanju kadrov tehniške smeri. Ključni razlogi za to so ne dovolj usposobljeni kadri ali ne pripravljeni na pogoje, ki so značilni za določene poklice. Največ povpraševanja se je izkazalo za elektrikarje, elektrotehnike, strojne tehnike, obdelovalce kovin orodjarje, ličarje, zidarje, mesarje, šivilje, kuharje, natakarje, prodajalce, inženirje strojništva, inženirje elektrotehnike. Med drugim je ZRSZ z anketo ugotavljal, v katerih poklicih brezposelni iščejo zaposlitev in ali bi bili pripravljeni zamenjati poklic, če v svojem osnovnem poklicu zaposlitve ne bi dobili. Kar 74%vseh anketiranih bilo pripravljenih zamenjati poklic, vendar je bilo le 24% takšnih, ki bi bili pripravljeni za nov poklic pridobiti tudi nova znanja. Največ anketiranih bi bilo pripravljenih zamenjati svoj dosedanji poklic in se zaposliti v trgovini, komerciali, proizvodnji in socialnem varstvu, najmanj pa v gradbeništvu.

 

Ukrepi na podlagi raziskave o potrebah po kadrih

Na podlagi opravljene raziskave in dodatnega posvetovanja s Šolskim centrom Nova Gorica, smo se s projektnimi partnerji odločili, da posnamemo promocijske filme o 4 deficitarnih poklicih:

 

V času meseca februarja in marca 2021 smo aktivno izvajali promocijo deficitarnih poklicev na goriških osnovnih šolah in skozi medije. Promocijske filme smo predstavili skoraj 500 osmošolcem in devetošolcem, ter staršem 7 osnovnih šol na Goriškem kot podpora pred odločitvijo o poklicni usmeritvi.