LAS: Z znanjem do trajnostne prihodnosti naravnih virov (VZ-TRAJNOST)

Glavni cilj operacije je spodbujanje in ohranjanje okolja in narave na območju občine Renče-Vogrsko ter širšem območju LAS V objemu sonca.

Veselimo se sodelovanja z vami.
»Skupaj močnejši.«

Opis projekta

Naziv projekta LAS: Z znanjem do trajnostne prihodnosti naravnih virov (VZ-TRAJNOST)

Glavni cilj operacije je spodbujanje in ohranjanje okolja in narave na območju občine Renče-Vogrsko ter širšem območju LAS V objemu sonca.

Namen projekta LAS je ohranjanje naravnih danosti okolja (avtohtone vrste zelišč), spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov, okrepitev povezovanja različnih akterjev in ciljnih skupin (mladi, starejši, podjetniki) ter podpora trajnostnemu turističnemu razvoju območja LAS, ki predstavlja perspektivno gospodarsko dejavnost ob pridobitvi znaka Zelene sheme.

Začetek operacije: 07.06.2021
Zaključek izvajanja aktivnosti: 30.06.2022
Zaključek projekta: 28.09.2022

Sredstva ESRR: 62.889,47 EUR
Vrednost upravičenih stroškov: 78.611,84 EUR
Lastna sredstva: 17.037,88 EUR
Vrednost projekta z DDV: 79.927,35 EUR

Nosilec: LAS V objemu sonca
Partnerji:
PP1: Goriška Lokalna Energetska Agencija, Nova Gorica
PP2: Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica
PP3: Zavod GOST na planoti so.p.
PP4: Občina Renče-Vogrsko

Glavne aktivnosti operacije:
1. faza:
• Analiza stanja varstva okolja na območju LAS V objemu sonca vključno, z identifikacijo ukrepov s področja varstva okolja in narave na Območju Občine Renče Vogrsko ter aktivnosti vezane na Zeleno shemo.
• Identifikacija deležnikov, ki bodo vključeni v aktivnosti operacije ter aktivnosti vezane na Zeleno shemo in identifikacija rastlin s predstavitvijo možnosti nadaljnje predelave ter določitev lokacije za zasaditev.
• Promocija.
• Izobraževanja in ozaveščanja na temo varstva okolja in trajnostne rabe naravnih virov ter naravi prijaznega pridelovanja avtohtonega rastlinstva in uporabnosti rastlin.
• Ureditev vzorčnega Zeliščnega vrta in zasaditve avtohtonih zelišč na lokaciji Občine Renče-Vogrsko.

2. faza:
• Individualna svetovanja v procesu pridobivanja okoljskih znakov Zelene sheme slovenskega turizma za zainteresirane turistične ponudnike in za Občino Renče-Vogrsko.
• Izobraževanje in ozaveščanje na temo varstva okolja in trajnostne rabe naravnih virov ter naravi prijaznega pridelovanja avtohtonega rastlinstva in uporabnosti rastlin.
• Podpora pri pridobitvi zelenega znaka za turistične ponudnike in pri pridobitvi okoljskega znaka za destinacije Občino Renče-Vogrsko.
• Zasaditve avtohtonih zelišč na lokaciji Občine Renče-Vogrsko.
• Vzpostavitev konzorcija.
• Zaključni dogodek.
 

Spletna povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si in LAS V objemu sonca: http://www.las-vobjemusonca.si.

Galerija fotografij