Nadzorni odbor OOZ Nova Gorica

Nadzorni odbor zbornice sestavljajo predsednik odbora in štirje člani, ki niso poslanci v skupščini zbornice in ne člani upravnega odbora zbornice.

Saša Golob
Lilijana Brajlih
Vojko Marušič
Marjan Čubej, predsednik nadzornega odbora
Irena Sirk