14. 8. 2023 določen kot praznik – dan solidarnosti in s tem dela prost dan

Kot ste že izvedeli iz medijev, je ponedeljek, 14. 8. 2023, določen kot praznik – dan solidarnosti in s tem dela prost dan. Sicer podrobnejša pojasnila MDDSZ še vedno čakamo.

11.08.2023

Slednje ne bo veljalo za kritično infrastrukturo, namreč tukaj bodo izjeme, prav tako bi naj večina zdravstva in pregledov potekalo nemoteno.

Prav tako že od 5. 8. 2023 velja odredba za možnost odprtja prodajaln tudi ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih. Ker odredba velja do preklica za celotno državo, so trenutno prodajalne, v katerih se prodajajo živila, tehnično blago in otroška oprema, lahko odprte tudi ob praznikih in nedeljah. To pomeni tudi v ponedeljek, 14. 8. 2023.

Sprostitev tovornega prometa: V ponedeljek, 14. 8. 2023, bo izjemoma dovoljen promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih NDM presega 7,5 t. Od sobote, 12. 8. 2023 do vključno torka, 15. 8. 2023, bo dovoljen promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih NDM presega 7,5 t, če se prevozi izvajajo zaradi odpravljanja posledic poplav.

Veliko je pa bilo dilem na področju širšega gospodarstva, in sicer ali delavci na ta dan lahko pridejo delati, kdo so izjeme itn. Spodaj vam pošiljamo stališče naše pravne službe na podlagi delovnopravne zakonodaje.

Mnenje naše pravne službe glede ponedeljka, 14. 8. 2023:

Če delavci delajo na dan, ki je praznik, dela prost dan, jim po ZDR-1 za delo na ta dan pripada dodatek za delo na praznik, ki je dela prost dan.

Višina dodatka je določena ali v kolektivni pogodbi dejavnosti ali podjetniški kolektivni pogodbi. Če delodajalec te nima, pa mora imeti višino dodatka določeno v pravilniku ali pogodbi o zaposlitvi. ZDR-1 višine dodatka za delo na praznik (niti drugih) ne določa, zato jih mora delodajalec določiti sam (če jih določa v pravilniku ali v pogodbi o zaposlitvi). Pri njegovi velikosti pa mora upoštevati sklep VS VIII Ips 191/2018.

Na 14. 8. 2023, ki je praznik, dela prost dan, lahko delodajalec na delo načeloma pozove le delavce, ki imajo v pogodbi o zaposlitvi določeno, da lahko delajo tudi na te dni, ali pa to izhaja iz letnega koledarja dela. Drugih pa ne. Delavci, ki imajo v pogodbi o zaposlitvi določeno, da delajo od ponedeljka do petka, ob praznikih, ki so dela prosti dnevi pa ne, ponedeljek ni njihov delovni dan. Razen, če jim bo ustrezno prej na primer odredil, da morajo na ta dan opravljati nadure. Samo potem jim je dolžan plačati ure z dodatkom za praznično in nadurno delo. Lahko jim za ta dan delovni čas tudi začasno prerazporedi. Vendar le, če ima to ustrezno urejeno. Možnosti je še več, kot je na primer nujno delo zaradi naravnih nesreč.