Dopolnjen izid volitev OOZ Nova Gorica

Mandate poslancem bo potrdila Skupščina OOZ Nova Gorica na prvi seji.

05.12.2022

Nova Gorica, 29. 11. 2022

 

DOPOLNJEN IZIDI VOLITEV

 

Na volitvah dne 9. 11. 2022 so bili v Skupščino OOZ Nova Gorica za mandatno obdobje 2022– 2026 izvoljeni naslednji poslanci (dopolnitev po preverbi pogojev za izvolitev poslancev):

 

 

1

Primož Černic

2

Valter Faganelj

3

Patricija Furlan

4

Nataša Skočaj Kodermac

5

Zoran Simčič

6

Marko Brezavšček

7

Dorjan Birsa

8

Nataša Mikulin

9

Jernej Golob

10

Erik Kovic

11

Saša Golob

12

Marko Tribušon

13

Marjan Vodopivec

14

Mirjam Hrovat Bitežnik

15

Jernej Nemec

16

Irena Silič Torkar

17

Slavko Lazar

18

Siniša Lozar

19

Aleš Batič

20

Robert Rijavec

21

Roman Pogorelec

22

Franc Rojc

23

Franko Humar

24

Nataša Matelič

25

Darijo Petrovčič

 

Člani volilne komisije:

Karmen Budin

Petra Kravos

Leon Lukšič

Martina Gorjan Sulič

 

Mandate poslancem bo potrdila Skupščina OOZ Nova Gorica na prvi seji.