Javna objava kandidatov za volitve predsednika OOZ Nova Gorica

29.11.2022

Spoštovani člani,

Volitve za predsednika OOZ NOva Gorica so razpisane v sredo, 7. 12. 2022 ob 19.00 uri.

Kandidat za predsednika OOZ Nova Gorica je Primož Černic, Apia d.o.o.

Predsednika izvolijo novoizvoljeni poslanci skupščine OOZ Nova Gorica.

Volilna komisija OOZ Nova Gorica