LICENCE ZA MEDNARODNI PREVOZ BLAGA TUDI ZA LAŽJA VOZILA

Od 21. maja 2022 za mednarodni prevoz blaga z vozili nad 2,5 tone potrebna licenca skupnosti.

23.03.2022

Če opravljate mednarodne prevoze blaga z vozili ali s kombinacijo vozil, katerih največja dovoljena masa naloženega vozila presega 2,5 toni, torej s kombiji, boste v skladu z evropsko Uredbo 2020/1055 od 21. maja letos potrebovali licenco.  Do takrat je licenca obvezna le za vozila, težja od 3,5 tone.

 

Licenca še vedno ne bo potrebna za prevoze blaga s kombiji:

  • po Sloveniji in
  • za prevoze lastne potrebe.

 

Prevozniki morate za pridobitev licence izpolnjevati pogoje glede

  • sedeža podjetja,
  • dobrega ugleda,
  • finančnega položaja in
  • strokovne usposobljenosti.

 

Podrobneje so pogoji opredeljeni na vlogi in izjavah. Za izpolnjevanje pogoja glede strokovne usposobljenosti, mora vsako prevozno podjetje imenovati upravljavca prevozov. To je lahko večinski lastnik podjetja, polno zaposleni pri podjetju ali zunanji, pogodbeni upravljavec, če imate do največ 5 vozil. Opravljen mora imeti izpit o strokovni usposobljenosti (upravljavec prevozov, modul 5), ki ga opravite pri www.inter-es.si.

 

Za dodatne informacije in sprejem vlog za licence se lahko obrnete na OOZ Nova Gorica, Karmen Volk, tel. 05/330-66-10, karmen.volk@ozs.si.