Nova ocena požarne ogroženosti za lastnike ali uporabnike poslovnih in industrijskih objektov

V veljavi je pravilnik za izdelavo ocene požarne ogroženosti (Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti, Ur. l. RS, št. 180/20). Ocena požarne ogroženosti predstavlja podlago za načrtovanje in izvajanje splošnih ukrepov varstva pred požarom. Pravilnik je v veljavo stopil v 2020, oceno pa je potrebno zagotoviti do decembra 2023, zato vsi tisti, ki tega še niste uredili, je to obvezna nuja, če se želite izogniti morebitnim nevšečnostim. 

12.07.2023

Komu je namenjena nova ocena požarne ogroženosti?

Ocene požarne ogroženosti se izdelajo za stavbe, ki so v skladu s predpisi o razvrščanju objektov uvrščene na področje »1 Stavbe« in za katere je treba v skladu s predpisi o požarnem redu izdelati požarni red. Torej, po novem se ocena požarne ogroženosti izdela za posamezno stavbo.

Ocene požarne ogroženosti pa se lahko izdelajo tudi za okolje ali gradbene inženirske objekte, ki so v skladu s predpisi o razvrščanju objektov uvrščeni na področje »2 Gradbeni inženirski objekti«, če je to potrebno za izvajanje dejavnosti varstva pred požarom.

 

Lastnosti stavbe oz. dejavniki, ki vplivajo na oceno požarne ogroženosti

Pred začetkom izdelave ocene požarne ogroženosti je potrebno stavbo najprej klasificirati v skladu s predpisi o razvrščanju objektov (Uredba o razvrščanju objektov, Uradni list RS, št. 37/18 ter Tehnično smernica TSG-V-006:2018) ter določiti njeno večinsko namembnost.

 

Kateri so ukrepi povezani s končno stopnjo požarne ogroženosti?

Od končne stopnje požarne ogroženosti je odvisno izvajanje splošnih ukrepov varstva pred požarom:

• izdelava požarna načrta,

• izdelava načrta evakuacije,

• pogoji in način izvajanja požarne straže,

• pogoji in način izvajanja požarnega varovanja,

• pogoji za odgovorno osebo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,

• vrste, način in periodičnost usposabljanja varstva pred požarom.

VIR: OZS

Za DODATNE INFORMACIJE se lahko obrnete na OZS, in sicer na ge. Edino Zejnič na (0)1 58 30 586 ali na našega člana, podjetje ZI-VP inženiring-varnost pri delu d.o.o., na g. Edvina Zuljana, kontakt: 041 874 820.