Novi pravilnik o poklicnih boleznih

Novi pravilnik omogoča začetek ugotavljanja poklicnih bolezni, veljal pa bo le za bolezni, navedene na nacionalnem seznamu. Ta seznam se bo sproti dopolnjeval.

03.05.2023

Delavci, ki sumijo, da so poklicno oboleli, bodo lahko s pomočjo osebnega zdravnika pri interdisciplinarni skupini strokovnjakov za ugotavljanje poklicnih bolezni na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa vložili vlogo za ugotavljanje poklicne bolezni. Rok za odločitev bo 60 dni po vložitvi popolne vloge. Če bo interdisciplinarna skupina strokovnjakov ugotovila obstoj poklicne bolezni ali sum nanjo, bo o tem obvestila delavca, izbranega osebnega zdravnika in izvajalca medicine dela aktualnega delodajalca.

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa bo moral nato delodajalcu, pri katerem bo ugotovljena vzročna zveza med poklicno boleznijo delavca in delovnim mestom ali delom, ter inšpektoratu za delo posredovati obvestilo o potrjeni poklicni bolezni, iz katerega bodo razvidni poklicna bolezen, delo, pri opravljanju katerega je ta bolezen nastala, vzročni dejavnik, zaradi katerega je nastala, ter časovno obdobje, v katerem se je delo opravljalo.

Delodajalcu bo moral zagotoviti tudi osebne podatke delavca, potrebne za prijavo poklicnih bolezni.

V primeru suma na obstoj poklicne bolezni bo inštitut delodajalcu in inšpektoratu dolžan posredovati obvestilo z navedbo poklicne bolezni, na katere obstoj se sumi; dela, povezanega s sumom na poklicno bolezen; ter časovnega obdobja, v katerem se je opravljalo.

Poklicna bolezen in sum nanjo se bosta objavila tudi v register poklicnih bolezni.

Del pravilnika so tudi seznam poklicnih bolezni, vloga za ugotavljanje poklicne bolezni in ugotovitev interdisciplinarne skupine strokovnjakov za ugotavljanje poklicnih bolezni.

 

Več informacij na: RTV SLO