Odprtje trgovin v nedeljo in praznikih (Odredba poveljnika Civilne zaščite RS)

10.08.2023

Obveščamo vas, da glede izredne izjeme pri določitvi obratovalnega časa prodajaln, in sicer je zaradi nedavne hude naravne nesreče poveljnik Civilne zaščite RS, Srečko Šestan, dne 5.8.2023 izdal Odredbo za možnost odprtja prodajaln, št. 843-71/2023-48 – DGZR.

Odredba je bila izdana na podlagi 85. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22), ki poveljniku Civilne zaščite daje posebna pooblastila v času intervencije. Z Odredbo se določa: » Zaradi nujnih potreb za zaščito ljudi, premoženja, živali in okolja, fizičnim in pravnim osebam, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, do preklica odrejam možnost odprtja prodajaln, v katerih se prodajajo živila, tehnično blago in otroška oprema, ne glede na določbe zakona, ki ureja trgovino, tudi ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih.«

Odredba velja od 5.8 2023 do preklica in velja za celotno državo. Vendar glede na Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami to velja samo za čas intervencije. Trenutno nimamo informacije do kdaj naj bi trajala intervencija po poplavah. Vsekakor bo javnost o tem pravočasno obveščena.

Odredba poveljnika Civilne zaščite sektorju trgovine torej omogoča možnost odprtja prodajaln, v katerih se prodajajo živila, tehnično blago in otroška oprema tudi ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih, vendar pa Odredba ne posega v določbe Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije.

Državni zbor RS je na včerajšnji seji z novelo Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč ponedeljek, 14.8.2023, določil kot dela prost dan. Zaradi navedene Odredbe so posledično prodajalne, v katerih se prodajajo živila, tehnično blago in otroška oprema, lahko odprte tudi v ponedeljek 14.8.2023.

 

Aktualne novice in napotke za ukrepanje ob poplavah lahko spremljate tukaj.