Podelitev jubilejnih priznanj bo 27. septembra v Vili Vipolže!

OOZ Nova Gorica bo tudi letos na slavnostni skupščini podelila priznanja vsem svojim članom, ki v tem letu časovno zaokrožujejo svojo dejavnost v obrti. Jubileji poslovanja se nanašajo na 10, 20, 30, 40, 50, 60 in več let vpisa v obrtni register. Ker se utegne zgoditi, da na OOZ Nova Gorica nimamo vseh točnih podatkov o svojih članih, objavljamo seznam, da nam lahko tisti, ki v tem letu zaokrožujejo obletnico poslovanja in niso navedeni v seznamu ali pa se podatki razlikujejo od navedenih, to tudi sporočijo. Jubilejna priznanja bodo podeljena na tradicionalni slavnostni skupščini 27.9.2024 v Vili Vipolže v Goriških brdih.

26.06.2024

 

Spodaj podajamo seznam jubilantov, ki proslavijo od 10 let do 60 let jubileja. Prosimo, morebitne popravke sporočite na ooz.novagorica@ozs.si.

ADRIALOG, d.o.o.

10

AKEO, d.o.o.

10

ARČON MARTINA s.p.

10

ARTCOM TRANS, d.o.o.

10

BAL-MAT, d.o.o.

10

BEER PRO, d.o.o.

10

BENEDETIČ VASJA s.p.

10

BERCE MATJAŽ s.p.

10

BREZAVŠČEK MARTIN s.p.

10

DOMARK, d.o.o.

10

Foto atelje Pavšič Zavadlav d.o.o.

10

ECUBES TEHNOLOGIJE d.o.o.

10

EUROMEGA, d.o.o.

10

FERRI FERDINANDO s.p.

10

 

10

GOSTILNA METULJ, d.o.o.

10

HAREJ METKA s.p.

10

KANTE DEAN s.p.

10

KNAUF TEAM BEGO, d.o.o.

10

KRAVOS PETRA s.p.

10

KUŠTRIN DARJA s.p.

10

MANFREDA MOJCA s.p.

10

MGM, d.o.o.

10

NASE, d.o.o.

10

PINTARŠPED, d.o.o.

10

POLAVI, d.o.o.

10

PREVOZNIŠTVO KLAUT, d.o.o.

10

RIJAVEC KRISTIJAN s.p.

10

ROŽIČ, d.o.o.

10

SAKO RESINS, d.o.o.

10

SKODNIK proizvodnja in trgovina, d.o.o.

10

ŠTRUKELJ MIHA

10

URDIH TRANSPORT d.o.o.

10

ATELJE DA-DA, OBLIKOVANJE, d.o.o.

20

BERLOT GREGOR s.p.

20

BIZJAK BORUT s.p.

20

CERNATIČ JERNEJ s.p.

20

ČOTAR MARTINA s.p.

20

HUMAR IGOR s.p.

20

JAKONČIČ EMANUELA s.p.

20

KAVČIČ TANJA s.p.

20

KERAZID STROJNI TLAKI d.o.o.

20

KOSOVEL PRIMOŽ s.p.

20

KRONI HALIM s.p.

20

MERVIČ ALEKSANDER s.p.

20

PARK LIJAK, TURIZEM d.o.o.

20

PISANEC VESNA s.p.

20

RUSJAN MARTINA s.p.

20

ŠEK DEJAN s.p.

20

VOLK BOŠTJAN s.p.

20

DEVETAK MITJA

 

ANDERLIČ PAVEL s.p.

30

BATIČ MANUELA s.p.

30

BENKO, d.o.o.

30

BIRSA DEAN s.p.

30

CANZUTTI FRANKO s.p.

30

FOTO LADO, d.o.o.

30

IVANC DOMEN s.p.

30

KODELJA CENCIČ MAJA s.p.

30

KOLENC SREČKO s.p.

30

KOMPARA MOJCA s.p.

30

KRAGELJ DAMJAN s.p.

30

KRAPEŽ DUŠAN s.p.

30

KRISTANČIČ RENATO s.p.

30

LASIČ RAJKO s.p.

30

LUTMAN CO., d.o.o.

30

LUTMAN MARKO s.p.

30

MARUŠIČ VOJKO s.p.

30

 

30

MRHAR PETRA s.p.

30

NUMERAL TRANSPORT d.o.o.

30

PERAS ROBERT s.p.

30

PIŠČANEC DAVID s.p.

30

PREALPI d.o.o.

30

RIJAVEC MILAN s.p.

30

RIJAVEC ROBERT s.p.

30

SIMČIČ ZORAN s.p.

30

SKOČAJ KODERMAC NATAŠA s.p.

30

ŠKARABOT ERIK s.p

30

ŠPACAPAN BOJAN s.p.

30

TOMAŽIČ MATJAŽ s.p.

30

URŠIČ VESNA s.p.

30

VIŽIN JANKO s.p.

30

WINKLER DAMIJAN s.p.

30

ZORN ELVIS s.p.

30

MLEČNIK ANDREJ

40

PERKO BORUT

30

DURCIK DAMIJAN s.p.

40

AVTOPREVOZNIŠTVO GREGORIČ

40

GRAFIKA SOČA, d.o.o.

50

ZU.COM, d.o.o.

60