PODJETNIŠKO VINO 2024

OOZ Nova Gorica letos prvič organizira izbor podjetniškega vina, ki ga bo uporabila za svoje protokolarne in promocijske namene. K sodelovanju vabimo vinarje iz vinorodnih okolišev Vipavska dolina, Brda in Kras, torej z območja šestih goriških občin, kjer deluje OOZ Nova Gorica (Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Renče-Vogrsko, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Kanal).

 

22.03.2024

Izbirali bomo Podjetniško belo vino 2024 in Podjetniško rdeče vino 2024. Izbor bo vodila strokovna ocenjevalna komisija pod vodstvom KGZS Zavod GO. Zmagovalno vino bomo prvič javno predstavili na Festivalu goriške obrti in podjetništva 21.5.2024 v centru Nove Gorice, še pred tem pa na tiskovni konferenci. Prav tako bomo poskrbeli za promocijo preko različnih dogodkov, tako doma kakor v tujini, preko tiskanih in digitalnih medijev ter za odkup vina (najmanj v navedeni količini). Vino bomo promovirali tudi na nivoju OZS (območje celotne Slovenije). OZ Nova Gorica bo zagotovila nalepke, ki jih boste lahko nalepili na izbrano vino.

Vzorce lahko oddate na KGZS – Zavod GO (Pri hrastu 18, Nova Gorica) do 16.4.2024, kjer so na voljo tudi za več informacij glede izbora (Tamara Rusjan, 05 33 51 225, 041 721 903, tamara.rusjan@go.kgzs.si). Za informacije glede samega natečaja pa je na voljo direktorica OOZ Nova Gorica Roberta Fortuna, 031 355 815, roberta.fortuna@ozs.si

Vsak sodelujoči vinar lahko na natečaj prijavi:

    • do 3 vzorce za kategorijo Podjetniško belo vino 2024,
    • do 3 vzorce za kategorijo Podjetniško rdeče vino 2024.

Priponke