Projekt EURADRIA je član Pakta za znanja in spretnosti

Glavni cilj projekta je pomoč posameznikom in podjetjem pri razvoju spretnosti in veščin. Projekt je namenjen med drugim trajnostni konkurenčnosti in grajenju fleksibilnosti na trgu, kar je danes nujen element za nadaljni razvoj družbe, še posebej po izkušnjah, ki smo jih pridobili s pandemijo COVID-19.

03.01.2023

COVID-19 je namreč močno prizadel milijone ljudi v EU, ki so izgubili službo. Mnogi bodo morali pridobiti nova znanja in se preseliti na nova delovna mesta v drugem sektorju gospodarstva. Mnogi se bodo morali izobraževati, da bodo obdržali službo v novem delovnem okolju. Za mlade bi lahko bil vstop na trg dela velik izziv.

Poleg tega tudi hitri premiki na področju podnebnih ukrepov in digitalna preobrazba spreminjata način dela, učenja, vključevanja v družbo in vsakdanjega življenja na splošno. Evropa lahko te priložnosti izkoristi le v primeru, da ljudje razvijejo prave veščine.

Projekt EURADRIA podpira mobilnost delavcev na čezmejnem območju med Italijo in Slovenijo. V decembru 2022 je projekt EURADRIA postal ponosen član Pakta za znanje in spretnosti, ki je pobuda Evropske komisije za razvoj evropske delovne sile. S tem postajamo član tega pomembnega projekta tudi mi, Obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica in se že veselimo vsakega koraka, ki ga bomo naredili skupaj z ostalimi člani v smeri trajnostnega razvoja naše družbe.

Člani pakta poznajo potrebe po izpopolnjevanju in preusposabljanju, finančne mehanizme za spodbujanje znanj in spretnosti odraslih v regiji in državi ter priložnosti za nova partnerstva.

Vsi člani pakta podpišejo listino s štirimi ključnimi načeli:

  • spodbujanje kulture vseživljenjskega učenja,
  • povezovanje v partnerstva na področju spretnosti,
  • spremljanje ponudbe in povpraševanja po spretnostih ter tudi predvidevanje njihovih potreb,
  • boj proti diskriminaciji ter za enakost spolov in enake možnosti.

 

Pakt za znanja in spretnosti je eden od vodilnih ukrepov Programa znanj in spretnosti za Evropo. Cilj Pakta je združiti javne in zasebne organizacije ter jih spodbuditi, da sprejmejo konkretne zaveze za izpopolnjevanje in preusposabljanje odraslih z namenom uspešnega zelenega in digitalnega prehoda.