Razpis za podelitev priznanja "LUČKA" za mlado podjetnico ali podjetnika

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica  objavlja razpis za podelitev priznanja "LUČKA" za mlado podjetnico ali podjetnika.

20.06.2024

Priznanje "LUČKA" je namenjeno predvsem mladim aktivnim podjetnicam in podjetnikom. 

Kandidate za podelitev priznanja "LUČKA" lahko predlagajo:

- upravni odbor Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica

- upravni odbori sekcij pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Nova Gorica

- člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica

- kandidat se lahko predlaga sam.

Kandidat mora za prijavo izpolnjevati naslednje pogoje:

- članstvo v zbornici

- starost kandidata do vključno 35 let

- je ustanovitelj ali prevzemnik podjetja

- imeti mora poravnane vse obveznopsti do zbornice

- vsaj 1 zaposlenega (kot zaposlena osebe se šteje tudi podjetnik sam)

Prijave lahko pošljete na naslov: Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica ali po e-pošti na: ooz.novagorica@ozs.si s pripisom "Vloga za priznanje lučka".

Rok za prijavo : do 30.6.2024

Za dodatne informacije lahko kontaktirate direktorico Roberto Fortuna na e-naslov roberta.fortuna@ozs.si ali na tel. številko 05 330 66 00.