Vodstvo OOZ Nova Gorica aktivno otvorilo leto 2023 s srečanji pomembnih goriških predstavnikov

V preteklih dneh se je vodstvo Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica aktivno udeleževalo srečanj, na katerih so potekali konstruktivni pogovori z župani (župan MONG, Samo Turel, župan občine Šempeter-Vrtojba, Milan Turk, župan občine Miren-Kostanjevica, Mauricij Humar, župan Goriških Brd, Franc Mužič, župan občine Kanal ob Soči, Miha Stegel in župan občine Renče-Vogrsko, Tarik Žigon), katerim se je predstavilo načrte za leto 2023 ter se dogovorilo o medsebojnem sodelovanju. Prav tako so nadaljnje sodelovanje začrtali tudi z DUPOS (društvo upokojenih podjetnikov in obrtnikov Slovenije). Sledilo je srečanje z direktorico Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, mag. Iris Podobnik, v prostorih zbornice pa se je pridružila tudi direktorica Javnega zavoda za turizem Nova Gorica, Erika Lojk. Ne nazadnje, pa se je vstop v novo leto pozdravilo tudi s predstavniki LUNG-a, direktorico Nado Uršič Debeljak in sodelavko Ksenijo Petek. Tako. Osnovna izhodišča za naprej so torej dorečena. Sedaj gradimo dalje. Za naše predstavnike malega gospodarstva in naše lokalne skupnosti. Skupaj smo močnejši…

12.01.2023