O nas

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica je oseba javnega prava in je samostojna, strokovna, nestrankarska, poslovna organizacija. Vpisana je v register območnih obrtnih zbornic pri Obrtni zbornici Slovenije. 
OOZ Nova Gorica deluje na območju občin Brda, Kanal ob Soči, Miren – Kostanjevica, Šempeter – Vrtojba, Renče - Vogrsko in Mestne občine Nova Gorica
V zbornico in hkrati Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije se lahko včlanijo vse fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno dejavnost ali domačo oziroma umetnostno obrt, oziroma katerokoli drugo pridobitno ali nepridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji. Naši člani so tako s.p. kakor d.o.o., pa tudi druge oblike poslovnih subjektov ter fizične osebe.

Veselimo se sodelovanja z vami.
»Skupaj močnejši.«

Delovanje zbornice in temeljne usmeritve so opredeljene v statutu, ki je temeljni akt, tekoče delovanje pa je opredeljeno z letnim programom dela.

Temeljne naloge zbornice

 • zastopa interese članov delodajalcev,
 • izdaja obrtna dovoljenja in vodi obrtni register,
 • aktivno sodeluje z združenji gospodarstva v občini in regiji, regijsko razvojno agencijo, tehnološkim parkom, z lokalnimi skupnostmi ter s sorodnimi tujimi institucijami, zlasti iz zamejstva,
 • deluje z OZS in ostalimi 62 območnimi obrtnimi zbornicami v okviru celovitega oziroma enotnega zborničnega sistema,
 • skrbi za promocijo članov zbornice doma in na tujem,
 • organizira izobraževanja za potrebe članov po posameznih dejavnostih v sodelovanju z domačimi in tujimi strokovnjaki,
 • nudi strokovno svetovanje in pomoč članom pri odpiranju obrti,
 • tekoče obvešča člane o novostih in spremembah zakonodaje, ki ureja obrt in podjetništvo,
 • izdaja zbornično glasilo Podjetniške novice,
 • opravlja druge naloge v interesu članov, ki so opredeljene v statutu zbornice in letnih programih dela.

 

Našim članom nudimo:

 • BREZPLAČNA STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA
 • BREZPLAČNA SVETOVANJA NA RAZLIČNIH PODROČIJ PODJETNIŠKEGA DELOVANJA:
 • BREZPLAČNI POSVETI PRI SPECIALIZIRANIH STROKOVNJAKIH
 • BREZPLAČNO OBVEŠČANJE O AKTUALNIH INFORMACIJAH
 • BREZPLAČNO OGLAŠEVANJE V NAŠIH PUBLIKACIJAH
 • ZASTOPANJE INTERESOV ČLANOV NA LOKALNEM NIVOJU
 • UGODNO RAČUNOVODSTVO
 • UGODNO LETOVANJE V NAŠIH POČITNIŠKIH KAPACITETAH
 • UGODEN NAJEM PROSTOROV ZA IZVEDBO DOGODKOV ALI SREČANJ
 • UGODNOSTI ZA STORITVE OOZ NOVA GORICA IN NAŠIH PARTNERJEV
 • OSTALE UGODNOSTI PO MERI NAŠIH ČLANOV