Organi zbornice

Zbornico upravljajo aktivni člani v organih zbornice ter vsi člani v drugih oblikah delovanja in odločanja, v katere so člani lahko izvoljeni oz. imenovani pod pogoji in na način, določen v statutu zbornice in drugih aktih zbornice. Organi zbornice so skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in predsednik zbornice.

Veselimo se sodelovanja z vami.
»Skupaj močnejši.«