Podjetniške novice

Revija Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica. V njej predstavljamo uspešne podjetniške zgodbe, aktualne podjetniške novice, aktivnosti, ki jih izvajamo na zbornici ter druge podjetniške teme. Brezplačno jo prejmejo vsi ključni poslovni subjekti na Goriškem (vsi člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica, druge ustanove na področja gospodarstva, občine, javne ustanove ter drugi poslovni subjekti). Izhaja v nakladi 1.500 izvodov in predstavlja najpomembnejši medij s področja gospodarstva na območju šestih goriških občin (Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Brda, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Kanal ob Soči, Občina Renče-Vogrsko). Izhaja praviloma okrog 20. v mesecu. 

Veselimo se sodelovanja z vami.
»Skupaj močnejši.«