Sekcija kovinarjev

V to sekcijo so uvrščeni podjetniki in obrtniki, ki opravljajo kovinarsko dejavnost.

Spletna stran Sekcije lesnih strok pri OZS: https://www.ozs.si/sekcija-kovinarjev
Sekretarka sekcije pri OZS: Valentina Melkić, tel. +386 (0)1 58 30 541, Mobitel: +386 (0)51 681 280, E-naslov: valentina.melkic@ozs.si 

Veselimo se sodelovanja z vami.
»Skupaj močnejši.«
Ime Priimek Naziv firme
Slavko Lazar (predsednik sekcije) Lazar Slavko s.p.
Erik Dornik Erik Dornik s.p.
Gregor Špacapan Gregor Špacapan s.p.
Dean Leban Dean Leban s.p.
Darko Ipavec Darko Ipavec s.p.
Srečko Kerševan Kerševan Srečko s.p.