Sekcija lesnih strok

V to sekcijo so uvrščeni podjetniki in obrtniki, ki opravljajo naslednje dejavnosti: mizarstvo, tesarstvo, postavljanje ostrešij, žagarstvo in razrez lesa.

Sekcija združuje vse člane, ki na nivoju OZS delujejo še v dveh odborih:

  • Odbor tesarjev in
  • Odbor žagarjev,

kar pomeni, da je delovanje sekcije specializirano tudi po področjih. Sekcija lesarjev pri OZS  sodeluje pri oblikovanju, spreminjanju in dopolnjevanju zakonodaje, pomembne za delovanje v panogi. Organizira izobraževanja in posreduje članom informacije, sodeluje s šolami, ki izvajajo izobraževalne programe za poklice v lesni stroki ter pomaga pri promociji poklica in dejavnosti.

 

Spletna stran Sekcije lesnih strok pri OZS: https://www.ozs.si/sekcija-lesnih-strok
Sekretarka sekcije pri OZS: Iris Ksenija Brkovič, tel. 01/583 05 66, E-naslov: iris.brkovic@ozs.si

Veselimo se sodelovanja z vami.
»Skupaj močnejši.«

Upravni odbor Sekcije lesnih strok OOZ Nova Gorica
za mandatno obdobje 2022-2026: 

 

Ime Priimek Naziv firme
Roman Pogorelec (predsednik sekcije) Roman Pogorelec s.p.
Davorin Pahor Davorin Pahor s.p.
Miran Pavšič Mizarstvo Miran Pavšič s.p.
Hans Peter Fritz Splošna mizarska dela Peter Hans Fritz s.p.
Simon Ferfolja Mizarstvo Ferfolja Simon s.p.
Boris Ukmar Bor- les d.o.o.

https://www.ozs.si/sekcija-lesnih-strok/zakonodaja