Sekcija trgovcev

Sekcija trgovcev, prostovoljnih članov OOZ Nova Gorica, zastopa interese malih trgovcev, veliko pa vlaga tudi v informiranje in svetovanje svojim članom. Zaradi proaktivnega dela članstvo v sekciji vse bolj narašča. 

Spletna stran Sekcije trgovcev pri OZS: https://www.ozs.si/sekcija-trgovcev
Predsednik sekcije trgovcev pri OZS za mandatno obdobje 2022-2026: Primož Černic
Sekretar sekcije pri OZS: Edina Zejnić , tel: +386 (0)1 58 30 586, e-naslov: edina.zejnic@ozs.si

Veselimo se sodelovanja z vami.
»Skupaj močnejši.«

Upravni odbor Sekcije trgovcev OOZ Nova Gorica
za mandatno obdobje 2022-2026: 

Ime Priimek Naziv firme
Nataša Matelič (predsednica) Biro Plus d.o.o.
Dorjan Birsa (podpredsednik) Megaterm d.o.o.
Matejka  Milost Fimago d.o.o.
Vasja Rusjan Prealpi d.o.o.
Jani Batič Fotolado d.o.o.
Boris Frank Frank-I-E d.o.o.
Erik Kovic Polavi Logistika d.o.o.