Sekcija trgovcev

Sekcija trgovcev, prostovoljnih članov OOZ Nova Gorica, zastopa interese malih trgovcev, veliko pa vlaga tudi v informiranje in svetovanje svojim članom. Zaradi proaktivnega dela članstvo v sekciji vse bolj narašča. 

Spletna stran Sekcije trgovcev pri OZS: https://www.ozs.si/sekcija-trgovcev
Predsednik sekcije trgovcev pri OZS za mandatno obdobje 2022-2026: Primož Černic
Sekretar sekcije pri OZS: Larisa Vodeb, tel: +386 (0)1 58 30 588, e-naslov: larisa.vodeb@ozs.si

Veselimo se sodelovanja z vami.
»Skupaj močnejši.«

Upravni odbor Sekcije trgovcev OOZ Nova Gorica
za mandatno obdobje 2018-2022: 

Predsednik

PRIMOŽ ČERNIC APIA d.o.o.
DORJAN BIRSA MEGATERM d.o.o.
ERIK KOVIC POLAVI d.o.o.
NATAŠA MATELIČ BIRO PLUS d.o.o.
ALEŠ BATIČ ALTA PC BIRO d.o.o.
LILIJANA BRAJLIH POTENCIAL INŠTITUT
BORIS FRANK FRANK-I-E d.o.o.