Skupščina OOZ Nova Gorica

Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice. Seje skupščine sklicuje predsednik zbornice, vodi pa predsednik delovnega predsedstva, ki ga za vsako sejo skupščine izvolijo poslanci skupščine izmed članov skupščine.

 

Izvoljeni poslanci skupščine za mandatno obdobje 2018-2022: 

Marko Brezavšček
Zoran Simčič
Primož Černic
Jernej Golob
Simon Ferfolja
Mirjam Hrovat Bitežnik
Nataša Skočaj Kodermac
Milan Fornazarič, predsednik delovnega predsedstva
Robert Rijavec
Slavko Lazar
Nataša Mikulin
Siniša Lozar
Nataša Matelič
Peter Černe
Dorjan Birsa
Damjana Marinič Gerbec
Franko Humar
Matjaž Tomažič
Aleš Batič
Marko Škrlj
Branko Mrak
Franc Rojc
Mavricij Nanut