SPOT postopki in javna pooblastila

Vsem strankam nudimo svetovanje in sprejem vlogo v postopkih izvajanja javnih pooblastil.

Veselimo se sodelovanja z vami.
»Skupaj močnejši.«

OOZ Nova Gorica je vpisana v seznam točk SPOT Registracija za opravljanje registracije podjetij s pomočjo svetovalca. Uporabnik lahko pri nas  s pomočjo referenta opravi postopke v okviru portala SPOT. Referent nudi pomoč pri registraciji podjetja, izbrisu, statusnih spremembah in drugih z državo povezanih postopkih, prav tako opravi vpis pooblaščena za delo s podjetjem na portalu SPOT (na primer prenos bolniških listov in zahtevki za refundacijo, prijave in odjave delavcev...). Vse storitve, ki jih nudi točka SPOT Registracija, so brezplačne.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in posredno po podeljenem izvajanju tudi OOZ Nova Gorica izvaja javna pooblastila (upravne naloge) na podlagi Obrtnega zakona in Zakona o prevozih v cestnem prometu.

kontakt: Karmen Volk, karmen.volk@ozs.si, 05/330 66 10