Strokovne sekcije

V okviru Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica je ustanovljenih 12 sekcij, v katere se člani združujejo glede na dejavnost, ki jo opravljajo. Namen sekcije je reševanje specifične problematike posamezne dejavnosti, predvsem pa skrb za strokovno izobraževanje v stroki. Posamezno sekcijo vodi predsednik sekcije s pomočjo članov Upravnega odbora sekcije.

Seznam članov posamezne sekcije najdete v razdelku "Člani".

Veselimo se sodelovanja z vami.
»Skupaj močnejši.«