Upravni odbor OOZ Nova Gorica

Upravni odbor je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine zbornice. Upravni odbor vodi predsednik zbornice, ki je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora in hkrati mandatar za njegovo sestavo.

 

Dne 7.12.2022 je bil na prvi redni seji skupščine za obdobje 2022-2026 potrjen nov upravni odbor OOZ Nova Gorica. 

Upravni odbor sestavljajo:

 • Primož Černic (predsednik)
 • Marko Brezavšček (podpredsednik)
 • Irena Silič Torkar (podpredsednica)
 • Patricija Furlan
 • Nataša Skočaj Kodermac
 • Mirjam Hrovat Bitežnik
 • Erik Kovic
 • Marko Tribušon
 • Siniša Lozar
 • Franko Humar
 • Aleksander Mladovan