Upravni odbor OOZ Nova Gorica

Upravni odbor je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine zbornice. Upravni odbor vodi predsednik zbornice, ki je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora in hkrati mandatar za njegovo sestavo.

ZORAN  SIMČIČ, predsednik upravnega odbora
MARKO  BREZAVŠČEK
ROMAN  POGORELEC
IRENA  SILIČ TORKAR
MARTINA GORJAN SULIČ
DARKO  PETROVČIČ
PRIMOŽ ČERNIC
MARJAN VODOPIVEC 
MILAN FORNAZARIČ
MIRJAM HROVAT BITEŽNIK