Vodstvo OOZ Nova Gorica

Predsednik zbornice zastopa in predstavlja Območno obrtno-podjetniško zbornico Nova Gorica, vodi njeno delo ter izvršuje sklepe skupščine zbornice. Izvoli ga skupščina za dobo štirih let in je po izteku mandata lahko ponovno izvoljen. Predsednik zbornice je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora zbornice.

Vodstvo

mag. Roberta Fortuna

mag. Roberta Fortuna

Direktorica

Primož Černic

Predsednik zbornice
Irena Silič Torkar

Irena Silič Torkar

Podpredsednica zbornice

Marko Brezavšček

Podpredsednik zbornice