Obisk dijakov prvega letnika Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica

Na SETŠ Nova Gorica, smer Ekonomski tehnik, v prvem letniku obravnavajo temo obrtnih dejavnosti, zato so se oglasili na zbornici, kjer smo jim z veseljem predstavili delovanje in vlogo zbornice, možnosti za pričetek poslovne poti ter pomoč zbornice pri tem. Zanimalo jih je tudi, kaj spada pod obrt po Zakonu o obrti, pogoji za opravljanje obrtne dejavnosti ter stanje obrti na Goriškem. Zanimivo druženje smo zaključili z debato o perspektivnih poklicih prihodnosti in aktivnostih, ki jih zbornica izvaja na temo spodbujanja podjetništva med mladimi.

 

Verjamemo, da bomo kakšnega podjetnega učenca 1.a ali 1.b razreda SETŠ (v šolskem letu 2021/2022) čez nekaj let srečali tudi med našimi člani.

 

14.02.2022

Galerija fotografij