POZIV turističnim ponudnikom v urbanih naseljih za zasaditev avtohtonih zelišč na območju LAS V objemu sonca

20.09.2022

POZIV turističnim ponudnikom v urbanih naseljih za zasaditev avtohtonih zelišč na območju LAS V objemu sonca

Zasaditev avtohtonih zelišč bo izvedena na lokaciji Občine Renče-Vogrsko ter pri identificiranih deležnikih. Na lokaciji bo zasajen vzorčni zeliščni vrt z identificiranim številom in vrstami avtohtonih zelišč. Pri izvedbi bodo sodelovale tudi ranljive skupine – otroci, mladi, starejši. Predhodno identificirani ponudniki iz lokacij kot jih določa SLR LAS V objemu sonca (Dobrovo, Kojsko, Branik, Grgar, Prvačina, Šempas, Miren, Bukovica, Renče, Vrtojba), bodo poleg vzorčnih sadik prejeli navodila in načrt vzorčne zasaditve.

Vodilni partner LAS V objemu sonca v okviru projekta »Z ZNANJEM DO TRAJNOSTNE PRIHODNOSTI NARAVNIH VIROV (VARSTVO, ZNANJE, TRAJNOST) akronim: VZ-TRAJNOST«, sofinanciran iz EU Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije poziva turistične ponudnike k izkazu namere za zasaditev avtohtonih zelišč v urbanih naseljih na območju LAS V objemu sonca.

Glavni namen projekta je ohranjanje naravnih danosti okolja (avtohtone vrste zelišč), spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov, okrepitev povezovanja različnih akterjev in ciljnih skupin (mladi, starejši, podjetniki) ter podpora trajnostnemu turističnemu razvoju območja LAS, ki predstavlja perspektivno gospodarsko dejavnost ob pridobitvi znaka Zelene sheme Občine Renče - Vogrsko.

V ta namen vabimo vse turistične ponudnike v urbanih naseljih, da oddajo interes zasaditve vzorčnega vrta avtohtonih zelišč, s katerim boste dvigovali zavest pri svojih gostih o pomenu ohranjanja narave in varstva okolja ter samih možnosti rabe zelišč v vsakdanjem življenju.

Pisno izražen interes oddate na e-naslov las-vobjemusonca@rra-sp.si, najkasneje do torka, 20. 09. 2022.

Turistični ponudniki, ki bodo izkazali interes zasaditve in zasaditev izvedli, se obvezujejo, da najkasneje do zaključka projekta (do 07. 10. 2022) posredujejo kratek zapis in dokazilo zasaditve na e-naslov las-vobjemusonca@rra-sp.si.

Avtohtona zelišča po principu vzorčnega vrta bodo na voljo za prevzem v prostorih Občine Renče – Vogrsko, v času uradnih ur, po predhodni najavi. Za prevzem bodo na voljo do petka dne, 30. 09. 2022.

Za več informacij pišite na e-naslov las-vobjemusonca@rra-sp.si ali telefon 05 330 66 81.

 

Galerija fotografij