GRADBINCI – POZOR! Sprememba Gradbenega zakona s 1. 6. 2022, z obrtnim dovoljenjem vpis v imenik vodij del le še do 31.5.2022!

23.03.2022

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 199/2021 je bil objavljen Gradbeni zakon (GZ-1). Zakon se bo začel uporabljati 1. junija 2022. Prehodno obdobje za izvajalce del se podaljša do konca leta 2022. Izvajalci, ki so na dan začetka uporabe GZ (to je 1.6.2018) opravljali dejavnost gradbeništva in ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje dejavnosti po tem zakonu, glede polno zaposlenega vodje gradnje, se morajo do 31. decembra 2022 uskladiti s 16. členom tega zakona.

 

Namesto dosedanjega naziva »vodja del«, se uvaja naziv VODJA GRADNJE. Ohrani se pridobljene pravice že vpisanih v vse imenike, tudi glede vodij del.

 

V skladu z GZ se lahko v imenik pri OZS vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za vodjo del.

Pogoj je izpolnjen, če vodja del:

  • izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbenih dejavnosti ali
  • če ima izvajalec, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo obrtne dejavnosti in izvaja dejavnost na obrtni način, nosilca dejavnosti vpisanega v imenik vodij del pri OZS (do vključno 31. 5. 2022)

 

POMEMBNO!

Nosilci obrtne dejavnosti se v imenik vodij del lahko vpišete le še do 31.5.2022, po tem datumu se bodo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije v imenik vodij gradnje lahko vpisovali le mojstri s področja gradbeništva.

 

POMEMBNO!

Pred oddajo vloga za vpis v imenik vodij del, vas prosimo, da preverite tudi naslednje podatke:

  • ali ima vaše podjetje pridobljeno obrtno dovoljenje in
  • imate usklajene dejavnosti v obrtnem registru z novo zakonodajo (to je Uredba o obrtnih dejavnostih, ki je bila sprejeta v letu 2013).

 

Te podatke lahko preverite na OOZ Nova Gorica, Karmen Volk, tel. 05/330-66-10, karmen.volk@ozs.si, kjer tudi oddate vlogo s prilogami.