LAS MLADI PODJETNIKI – predpoletne aktivnosti za podjetne

Pomlad je zbornico in njene partnerje v projektu LAS Mladi podjetniki ujela med izvajanjem promocijsko-motivacijskih dogodkov, ki smo jih poimenovali 'Zapelji se na svojo pot'. Naša druženja za mlade in podjetne so bila namenjena predstavitvi lokalnih podjetnikov, njihovih poslovnih zgodb in, seveda najbolj pomembno, podjetij.

09.06.2022

Najprej nas je pot vodila v Vrtojbo, kjer smo obiskali Matijo Klinkona iz Led luks d.o.o. ter Roka Guliča iz Ollo audio d.o.o., nato pa v Brda, kjer smo poiskali Jakoba in Gregorja Bizjaka na domačiji Bizjak v Brestju. Aprila smo nato naš avtobus podjetnih zapeljali do Volčje Drage in Gorana Miškulina v podjetju Spintec d.o.o., za konec pa smo v Mirnu poiskali Žana Krpana, ki kot samostojni podjetnik deluje pod blagovno znamko 'ZANZNA'.

Maja smo besedo in delo prepustili mladim podjetnikom samim. Povabili smo jih na podjetniške delavnice, kjer so najprej spoznavali okoljske teme v podjetništvu. Z Regino Bajc iz Primorskega tehnološkega parka smo ugotovili, da je eko 'in' in da 'zelene' rešitve predstavljajo pomembno tržno nišo. Na naslednji delavnici so se mladi bodoči podjetniki pod vodstvom Uroša Rojca in Valentine Krašna učili predstavitve svojega podjetja. Ob tem so imeli obilico priložnosti za izkušnje in povratne informacije povprašati oba predavatelja, kar so seveda izkoristili. Kljub spletni izvedbi pa so izkoristili priložnost za medsebojno izmenjavo izkušenj, kar lahko le pohvalimo.

Da pa nismo ostali le pri podjetniških delavnicah, smo partnerji projekta vzpostavili inovativno partnerstvo, s katerim nameravamo poskrbeti za dolgoročno zagotavljanje podpornega okolja mladim, ki jih zanima podjetniška pot. Bodoči podjetniki se tako za informacije in sodelovanje lahko obrnete na kateregakoli od partnerjev projekta LAS Mladi podjetniki. Z inovativnim partnerstvom smo se še dodatno zavezali delovati z vami in za vas!

In kako naprej? Odločitev je padla. Junija bomo v ospredje postavili naslednjo generacijo. Potomce ustanoviteljev podjetij, ki se odločajo ali so se že odločili, da bo prihodnost podjetna.

Prevzem družinskega podjetje je proces, ki ga ne moremo jemati zlahka. Že sama odločitev ustanoviteljev, da prepustijo vajeti nekomu drugemu, zahteva svoj čas. Sprejeti dejstvo, da je potomec odrasel in s svojimi idejami, kako voditi podjetje, pa je težko in zahtevno. Pripravi podjetnikov na nasledstvo v družinskem podjetju smo namenili lansko leto. Zdaj pa je na vrsti mlajša generacija.

Polni mladostnega zagona, svežih idej in kreativne energije bi se takoj zagnali v posel, a pogosto ustanovitelji mlajšo generacijo le neradi spustijo za volan. Kako pristopiti v komunikacijo z ustanovitelji, kako reševati konflikte o načinu vodenja, do katerih bo neizogibno prišlo in kako vedeti, da je vizija za prihodnost, ki jo ima mlajša generacija, prava? O vsem tem in še o marsičem bo tekla beseda na naših podjetniških delavnicah. Vabilo nanje ujamete med stranmi tega glasila.

Pozabili nismo niti na trenutno 'in' plat poslovanja, okoljski vidik. Le-temu smo namenili poseben sklop delavnic, na katere že vabimo (pokukajte na koledar dogodkov). Pogosto mladosten pristop namreč pomeni modernizacija, ta pa v trenutnem času nujno pomeni tudi izboljšanje okoljskih vplivov konkretnega poslovanja.

Polni novega znanja vas tako pošiljamo v poletje, jeseni pa se ponovno srečamo na dogodkih in delavnicah za podjetne!

 

Naziv projekta LAS: Spodbujanje podjetništva mladih v lokalnih skupnostih – nove zaposlitve in podjetniške priložnosti (MLADI PODJETNIKI)

Glavni cilj operacije je povezovati deležnike na podeželju in v urbanih središčih v inovativna razvojna partnerstva.

Namen projekta LAS je razvijanje in spodbujanje razvoja veščin podjetnosti in podjetništva pri ciljni skupini mladih na podeželju in v urbanih središčih ter posledično dvig zaposlitvenih možnosti, povečanju števila podjetniških priložnosti ter zagon novih podjetij.

Začetek operacije: 01.09.2021

Zaključek izvajanja aktivnosti: 30.06.2023

Zaključek projekta: 31.08.2023

Sredstva ESSR: 54.077,25 EUR

Vrednost upravičenih stroškov: 67.596,65 EUR

Lastna sredstva: 20.446,33 EUR

Vrednost projekta z DDV: 74.523,58 EUR

 

Nosilec: Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica

Partnerji:

PP1: Primorski tehnološki park d.o.o.

PP2: Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Brda

PP4: Občina Miren-Kostanjevica

PP3: Društvo Mladi Renče-Vogrsko

PP5: Občina Renče-Vogrsko

 

Več na spletnih straneh evropske kohezijske politike v Sloveniji in LAS V objemu sonca.

Galerija fotografij