Priporočila za trgovine in trgovinske centre za učinkovitejšo rabo energije

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo PRIPOROČILA za trgovine in trgovske centre, da prispevajo svoj delež k učinkovitejši rabi energije.

05.08.2022

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo PRIPOROČILA za trgovine in trgovske centre, da prispevajo svoj delež k učinkovitejši rabi energije. Povzetek najpomembnejših (celotni tekst je v priponki) priporočil je naslednji :

  • Zagotoviti, da se v stavbah in njihovih prostorih, ki imajo vgrajen klimatski sistem, prostori ne hladijo na nižjo temperaturo zraka, kot je +25 °C ob pogoju, da relativna vlažnost dovedenega zraka ni višja od 60 %, razen kjer to ni mogoče, zaradi zahtev namembnosti ali delovanja stavbe ali dela stavbe. Enako velja tudi za zaposlene v stavbah, za tiste dele prostorov, ki omogočajo samostojno regulacijo notranje temperature prostorov
  • Zagotoviti, da se izven obratovalnih ur naj, razen kjer je to potrebno zaradi zahtev namembnosti ali delovanja stavbe ali dela stavbe, ne hladijo na nižjo temperaturo zraka, kot je +28 °C. V navedenem času se prostorov ne hladi pod +28 °C, če se za ta namen uporablja hladilni agregat. Hlajenje pod +28 °C pa se lahko zagotovi z zunanjim hladnim zrakom.
  • Prostori stavb naj se ne ogrevajo na višjo temperaturo zraka, kot je +20 °C, razen v posebnih primerih, kjer po presoji upravljavca stavbe ni mogoče zagotoviti navedenih zahtev zaradi utemeljenih razlogov.
  • Priporočila o ustreznem kodeksu oblačenja, proučitev uporabe ogrevanja iz obnovljivih virov, sprejem organizacijskih ukrepov energetske učinkovitosti za znižanje rabe elektrike, smiselna in ustrezna raba klimatskih sistemov zaradi nalezljivih bolezni COVID-19, pristop k pripravi izvedbenega načrta ukrepov za zmanjšanje letno nominalne rabe energije za vsaj 3% .

 

Najnovejše novice in informacije najdete tudi na spletni strani sekcije: https://www.ozs.si/sekcija-trgovcev