LAS MLADI PODJETNIKI – podjetni junij v znamenju mladih prevzemnikov

Pred poletjem dokončujemo prvo polovico aktivnosti, ki smo jih zastavili v projektu LAS Mladi podjetniki. Že jeseni pa nas čakajo novi izzivi.

24.06.2022

Po uspešni izvedbi promocijsko-motivacijskih dogodkov v pomladnem času smo predpoletni čas zapolnili s podjetniškimi delavnicami. V ospredje smo postavili naslednjo generacijo - potomce ustanoviteljev podjetij, ki se odločajo ali so se že odločili, da bo prihodnost podjetna.

Prevzem družinskega podjetje je proces, ki ga ne moremo jemati zlahka. Že sama odločitev ustanoviteljev, da prepustijo vajeti nekomu drugemu, zahteva svoj čas. Sprejeti dejstvo, da je potomec odrasel in s svojimi idejami, kako voditi podjetje, pa je težko in zahtevno. Pripravi podjetnikov na nasledstvo v družinskem podjetju smo namenili lansko leto. Zdaj pa je na vrsti mlajša generacija.

Začeli smo s trenutno 'in' platjo poslovanja, z okoljskim vidikom. Le-temu smo namenili sklop štirih delavnic, s katerimi smo podjetnikom približali zelene rešitve pri poslovanju. Po vrsti smo se spraševali, kaj so prednosti uvajanja eko rešitev v poslovanje, kakšne so finačne priložnosti takega procesa, pozabili pa nismo niti na tehnične rešitve takega prehoda in priložnosti čez mejo. Spoznali smo, da mladosten pristop pogosto pomeni modernizacijo, ta pa v trenutnem času nujno pomeni izboljšanje okoljskih vplivov konkretnega poslovanja.

Junij pa smo zaključili udarno. Polni mladostnega zagona, svežih idej in kreativne energije se želijo mladi prevzemniki takoj zagnati v posel, a pogosto ustanovitelji mlajšo generacijo le neradi spustijo za volan. Kako pristopiti v komunikacijo z ustanovitelji, kako reševati konflikte o načinu vodenja, do katerih bo neizogibno prišlo in kako vedeti, da je vizija za prihodnost, ki jo ima mlajša generacija, prava? O vsem tem in še o marsičem je tekla beseda na naši podjetniški delavnici, ki smo jo naslovili Naredite preboj zdaj – osebna in poslovna odličnost. Odličen obisk in odzivi potrjujejo, da smo z dr. Aleksandrom Šinigojem pripravili naslednjo generacijo na uspešno vodenje.

Zdaj nas čaka poletni počitek, septembra pa se vrnemo s polno paro!

 

Naziv projekta LAS: Spodbujanje podjetništva mladih v lokalnih skupnostih – nove zaposlitve in podjetniške priložnosti (MLADI PODJETNIKI)

Glavni cilj operacije je povezovati deležnike na podeželju in v urbanih središčih v inovativna razvojna partnerstva.

Namen projekta LAS je razvijanje in spodbujanje razvoja veščin podjetnosti in podjetništva pri ciljni skupini mladih na podeželju in v urbanih središčih ter posledično dvig zaposlitvenih možnosti, povečanju števila podjetniških priložnosti ter zagon novih podjetij.

Začetek operacije: 01.09.2021

Zaključek izvajanja aktivnosti: 30.06.2023

Zaključek projekta: 31.08.2023

Sredstva ESSR: 54.077,25 EUR

Vrednost upravičenih stroškov: 67.596,65 EUR

Lastna sredstva: 20.446,33 EUR

Vrednost projekta z DDV: 74.523,58 EUR

Nosilec: Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica

Partnerji:

PP1: Primorski tehnološki park d.o.o.

PP2: Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Brda

PP4: Občina Miren-Kostanjevica

PP3: Društvo Mladi Renče-Vogrsko

PP5: Občina Renče-Vogrsko

Več na spletnih straneh evropske kohezijske politike v Sloveniji in LAS V objemu sonca.

 

Galerija fotografij